Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji sprzedaży (ryczałt)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Płace i kadry

Pozostałe usługi